Chuyên mục: Tin tức

ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI SAU ĐẠI DỊCH ???

  Vào lúc này nhiều người trong chúng ta đã biết sự lợi hại của con Coronavirus: 1.200.000 người nhiễm, 65.000 người chết, vô số công ty đóng cửa và vô số người thất nghiệp. Con số sẽ còn tăng cho đến khi dịch đạt đỉnh, duy trì rồi hạ xuống. Nạn dịch chỉ kết […]

Ngày 29-12 Tổ chức lễ công bố Tp. Vị Thanh- hậu Giang đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 3-12, UBND tỉnh có buổi làm việc với thành phố Vị Thanh để rà soát lại công tác chuẩn bị cho buổi lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hội nghị làm việc của Tỉnh Ủy hậu Giang […]